Gilde Landgraaf

Bestuur

vacature voorzitter

Mevr. M. Kremer, secretaris

Dhr. H. Dela Haije, penningmeester

Dhr. J. Bonten, waarnemend voorzitter

Mevr. M. Kusters, lid

Dhr. R. Maenen, waarnemend voorzitter

Dhr. T. Nijdam, lid

Mevr. J. Peeters, lid

Dhr. J. Quaedackers, lid